Starside
LightWEB
Startside

Om Narbuvoll    Friluftsliv    Turist på Narbuvoll?    Den Gule Side    Hva skjer?    Historien    Lokale lenker    Gammelt nytt

LightWeb

 

Historien om Narbuvoll 
 
 
De første somslo seg ned på Narbuvoll, i 1732, var to ektepar fra Vingelen.
Mattisgarden b
le bygd opp av Rasmus Mathiassen Wingelen og hustru  Marit Pedersdatter Persvingelen mens Østigarden (den gang kalt Mikkelsgarden) ble bygd opp av Anders Ingebretsen Røe og hustru Barbro Ingebretsdatter. Vingelsingene hadde fra gammelt slåtteretter ved Narsjøen og drev også fiske der,  mye av grunnen for denne bosettingen var å hevde disse rettighetene på sambygdingenes vegne.
 
Fram til 1777 var dette de to eneste gårdene ved Narsjøen. I 1777 ble Nordigarden fradelt Mattisgarden (først taksert 1800) og i 1799 ble Engåvollen fradelt Østigarden (skjøte 1803). 
På det meste har det vært 10 gårdsbruk i drift rundt Narsjøen. I dag er det kun ett bruk som har husdyr. På Nyvollen står det fortsatt ungdyr i fjøset.
 
Røros Kobberverk satte sitt preg også på Narbuvoll, som resten av Circumferensen (en radius av 4 mil fra Røros). Det ble hogd mye skog som ble levert som trekull og røstved til Tolga smeltehytte fram til 1700 av folk fra bl.a Tylldalen som også slo på Narbuvoll for å ha fôr til hestene sine på vegen mellom Narbuvoll og Tolga. Landskapet rundt Narsjøen må derfor ha framstått som svært åpent på begynnelsen av 1700-tallet og slik holdt det seg for en god del den gangen det var mye beitedyr (ku, hest, sau og ikke minst geit) og alle utmarksslåtter ble holdt i hevd. I dag er det bjørka som preger liene rundt Narsjøen, men vi ser også at det er i ferd med å komme opp igjen en del furu.
 
 
 
Har du lyst til å lese mer om Narbuvolls historie anbefaler vi Bygdebok for Narbuvoll, Kvilvang og Holden av Magne Kvilvang og John Midtdal.

 Narbuvoll gamle skole - en del av Os Museum

 
Flere gamle bilder finner du i vår historiske galleri og i Bygdeboka for Narbuvoll, Kvilvang og Holden.

 
 Narbuvoll hadde eget poståpneri fram til 1976, med postnummer 2554 Narbuvoll.
  
 
 


.
 
Narbuvoll

Adresse:
Telefon: +47
Mobil: +47
Webebside: www.narbuvoll.no
E-post: post@narbuvoll.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             

© LightWeb