Starside
LightWEB
Startside

Om Narbuvoll    Friluftsliv    Turist på Narbuvoll?    Den Gule Side    Hva skjer?    Historien    Lokale lenker    Gammelt nytt

LightWeb

Lag og foreninger på Narbuvoll

Narbuvoll Grunneierlag

Grunneierlaget forvalter utmarksressursene på et ca 55.000 da stort område rundt Narsjøen, samt fisket i sjøen og elver/bekker. Vi har også ledige hyttetomter i Narsjølia hyttegrend. 

Laget ledes av en kontaktperson og ansvarsoppgavene er fordelt etter tabellen nedenfor:

Ansvarsområde: Ansvarlig Telefon: E-post
Kontaktperson Kai Inge Trøan62498732/95281396 kai@oskirken.no
Hyttefelt Jon Nygaard 47262397 jon.nygaard@ibsen.uio.no
Fiske Erik Vangskåsen 62497263/45428877
Jakt Thomas L Engåvoll97159751thomas@engaavoll.no
Arrangement/kultur Ragnhild Trøan 62498732 ragnhild.troan@vekstra.no
Oppsyn med buer Tor Olav Narbuvoll62498741/90981509
tor.olav.narbuvoll@roros.net
Veger  Tor Olav Narbuvoll62498741/90981509 tor.olav.narbuvoll@roros.net
Gatelys Bjørg Narbuvoll 62498741/90116339
Kasserer Bernt Olav Langbekkhei90092757 bo@nyvollen.no
Nettsider Cathrine L Engåvoll 48263241 cathrine@engaavoll.no
Reinbeite Thomas L Engåvoll 97159751 thomas@engaavoll.no

Narbuvoll Menighetsråd

Består fra nov 2016 av:

Leder: Roar Kvilvang
Nestleder: Anne Røsten
Sekretær: Berit Siksjø
Kasserer: Hege Narbuvoll

Menighetsrådet har ansvaret for Narbuvoll kirke  og Tufsingdal kirke .


Narbuvoll Bygdeboknemnd

Nemnda ble stiftet i 2001. Den har til formål å markedsføre og selge Bygdeboka for Narbuvoll som er skrevet av Magne Kvilvang og John Midtdal.

Nemnda består av:
Roar Kvilvang
Hege Narbuvoll
Jorunn Engåvoll 
Ragnhild Trøan
Thomas Lervik Engåvoll, leder


Komiteen og forfatterne på lanseringsdagen

Narbuvoll Misjonsforening

Foreningen ble stiftet høsten 1914 og er tilsluttet det Norske Misjonsselskap. Foreningen arbeider blant annet med å samle inn midler til misjon. Agna Langbekkhei er leder.

Veilaget Kvilvangen-Holla-Siksjølia

Laget ble stiftet i 2002 av de sju grunneierne langs Siksjøliveien og har til formål å drifte denne. Laget tar inn bompenger i kasssa ved Kvilvangen og bruker disse på vedlikehold.

Styret består av:
Jon Rune Bakken, leder
Thomas L Engåvoll
Magna Holden

Litj-Korssjølia statsallmenning.

Brukene på Narbuvoll, Kvilvangen/Holla og ved Korssjøen har i over 200 år hatt allmenningsrettigheter i Litj-Korsjølia. I 1992 ble området fredet som et barskogreservat og det ble inngått en avtale om et erstaningsfond i 1995. Dette fungerer slik at de bruksberettigede kan få erstattet netto rotverdi av den tømmermengde som må til for å skjære tilsvarende materialmengde som er brukt på gården.

 

 

 Fram til 2015 består styret av:
Tron Korssjøen
Jon Rune Bakken
Thomas Lervik Engåvoll, leder

 

Tufsingdalen Samfunnshus

- er også vårt samfunnshus

 

 

Narbuvoll-Tufsingdal Utvikling

Laget skal arbeide for utvikling både når det gjelder næring og bolyst. Les mer her

Til påske 2010 kommer Påskeguiden i helt nytt format - har du hytte, men har ikke fått den, ta kontakt med Utviklingslaget! Det gjelder selvfølgelig også andre som tilbringer påska i området.

Styre:
Heidi Lundstedt - leder
Kai Inge Trøan
Siv Hedlund
Lise Jensen

Bjørn Kvilvang

Vara: Anne Røsten og Tor Olav Narbuvoll

 

Ytterligere lag og foreninger i tidligere Tufsingdal skolekrets kan du lese om på Tufsingdals-sidene.

Narbuvoll

Adresse:
Telefon: +47
Mobil: +47
Webebside: www.narbuvoll.no
E-post: post@narbuvoll.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             

© LightWeb