Starside
LightWEB
Startside

Om Narbuvoll    Friluftsliv    Turist på Narbuvoll?    Den Gule Side    Hva skjer?    Historien    Lokale lenker    Gammelt nytt

LightWeb
Narbuvoll kirke 

Planlagte gudstjenester i Narbuvoll menighet (Narbuvoll og Tufsingdalen) finner du i kalenderen vår.

HISTORIEN:

Narbuvoll kirke stod ferdig og ble innviet 2. oktober 1862, oppført etter tegninger av stadskonduktør Christian Henrik Grosch (1801-65), kjent for å ha tegnet bla. Oslo Børs (1828) og Norges Bank (1830), han har tegnet totalt 79 Norske kirker. Kirken er Nord- Østerdalens eneste steinkirke og kalles også Nord-Østerdalsdomen. Tømmer hadde nok blitt rimeligere, men Røros Verk som eier av tømmerskogen i Tufsingdalen og Sømådalen var ikke villige til å yte gratis tømmer. Fra begynnelsen var den kirke for bygdene Sømådalen, Øversjødalen, Tufsingdalen og Narbuvoll. Grunnen til kirken ble gitt av Engebret Mikkelsen Østigård.


Det eldste kjente bildet av kirken. Høyt og fritt og godt synlig.Postkort fra Narbuvoll, ca 1960

Det gikk med 2000 lass gråsten og 300 lass leire og sand til byggingen. I tillegg til en del tømmer kjøpt blant annet fra Hans Grådal fra Grådalen (sørøst for Røros). Det ble utført 1100 pliktdagsverk av folk fra bygdene omkring.
Kirken hadde omlag 200 sitteplasser før sidegalleriet ble revet. I dag er det plass til 150. Under de to første Gudstjenestene var det inntegnet ca 500 nattverdgjester. Det fantes den gangen verken benker eller oppvarming i kirken.

 

 

Til høyre: Narbuvoll kirke i vinterskrud
Foto: Thomas L Engåvoll

 

 

 

Altertavlen ble i 1865 gitt av enken Ingeborg Johnsdatter Holden til minne om hennes avdøde mann og to barn. Den var malt av John Johnsen Osgjelten samme år.

 

Under: Altertavlen og kirken sett fra galleriet.
Begge foto: John Midtdal

Kirken fikk sitt første orgel i 1912. Dette hadde tidligere stått i Os kirke og ble byttet ut mot et nytt brukt-orgel i 1949. Dette ble for dårlig og selv etter restaurering var det ikke godt nok, så i 1974 ble dagens orgel innviet av daværende organist Thore Narbuvoll. Orgelet fra 1949 står nå på søndre galleri i Os kirke som en ren museumsgjenstand.
Den aller første gang man kunne høre orgelmusikk i Narbuvoll kirke var imidlertid ved Johanna Mikkelsdatters og Lars Johnsen Trøans bryllup i 1906. Det var et trøorgel som stod på Harrbekkvollen hos lærer og kirkesanger Martin Holøien og ble rodd over sjøen i den anledning. Orgelet hadde han kjøpt i Amerika og det står nå i den gamle skolen i Tufsingdalen.

På norsiden av kirken var det bygget en stor vintergrav med plass til 4 kister. Her ble de midlertidig plassert ved vinterbegravelser dersom telen gjorde det umulig å grave. Den ble siste gang brukt vinteren 1917-18 og det stod da hele 4 kister her samtidig. i 1957 ble vintergraven fylt igjen ettersom man mente at graveredskapene var blitt så gode at de skulle klare vintergraving også. I 1995 ble den øverste delen - ca 40 cm - igjen gjort synlig, slik at besøkende nå kan finne den og se hvor den ligger.

Flere opplysninger om DnK i Os finner du på http://www.os.kirken.no/ .

Narbuvoll menighetsråd inneværende periode:                                  
Leder: Ragnhild Trøan
Nestleder: Liv M Leistad
Sekretær: Mette F. Nyvoll
Kasserer: Per Broen

Om sommeren står kirken åpen og det er mulig å ta en tur innom.

 Narbuvoll

Adresse:
Telefon: +47
Mobil: +47
Webebside: www.narbuvoll.no
E-post: post@narbuvoll.no
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær


Kart             

© LightWeb