150 årsjubileum for Narbuvoll kirke

Narbuvoll og Os kirker ble innviet samme helg sist i september 1862 og feiret sine 150 år den siste helga i september 2012.

Jubileumshelga startet med festgudstjeneste på Narbuvoll lørdag kl 1300 med 5 prester, prost og biskop tilstede.
Alle foto: Thomas L Engåvoll

Anja og Jørgen i spissen for prosesjonen fulgt av menighetsråd, ansatte, prester, prost og biskop Åpningssalme "Fjellets folk reiste sine kirker" av Bjørn Øyan og Jo Ryen (på trekkspill). Biskop Solveig Fiske og prost Knut Nordhaug i bakgrunnen.
Inngangsord ved prost Knut Nordhaug Samlingsbønn ved menighetsrådsleder Ragnhild Trøan
Dagens tekstleser Bjørg Narbuvoll Os Familiekor bidro med frisk sang til stor begeistring
Biskopen leser evangelieteksten assistert av Anja og Jørgen En engasjert biskop Solveig Fiske holdt dagens preken
Familiekorets bassist Tomas Ryen i dyp konsentrasjon Dirigent for Familiekoret, Ragnhild Ryen Dirfeldt, engasjerer og inspirerer.
Hilsing og utveksling av gratulasjoner med prost, biskop og nåværende og tidligere prester på kirkebakken. Været var på vår side og mange tok seg god tid på kirkebakken.
Prost Knut Nordhaug, Jon Geir Johnsen, biskop Solveig Fiske, Thomas Midtsund, vår egen Berit prest, Thor Evje og Anne Hilde Øygarden utenfor kirken etter gudstjenesten. Kirkekaffe, prat og salg av jubileumsbok
En fornøyd Inge Ryen har sikret seg et eks av jubileumsboka. Roar Kvilvang er selger i dag. Bygdekvinnelaget stod for kaffeservering og fersk kringle, her representert ved Bjørg Narbuvoll, Jorunn Elgåen og Eli S Fredheim.

Feiringen fortsatte med festmiddag i Os samfunnshus lørdag ettermiddag og festgudstjeneste i Os kirke søndag formiddag