Bru over Åbbårbekken

I løpet av sommeren og høsten 2011 har den dyktige og engasjerte hytteeier John Barbakken - i full forståelse med grunneierlaget - bygd ei flott bru over Åbbårbekken ved vadet. nå blir Engådalsbua, Kletten og andre herligheter atskillig mer tilgjengelige sommerstid. Tusen takk!
Alle foto: Hans Peder Langbekkhei

 

Det flagges for den nye brua, som seg hør og bør - her mangler bare byggmesterens blide åsyn...