Hvor kom navnet Betel fra?

Landsbyen Betel i Israel
Navnet Betel kommer fra Hebraisk og betyr "Guds Hus." Landsbyen heter idag Betin og ligger nord for Jerusalem

Utgravinger viser at byen eksisterte på Abrahams tid. Den het da Lus og Abraham bygde et alter for Gud der 1. Mosebok 12.8
Det var også der Jakob hadde sin drøm om himmelstigen. Han endret da navnet til Betel;
1. Mosebok 28.19